V á c l a v  Š p i l l a r,  J r.


G a l l e r y

# 03

  Čechy

         Portfolio I 

         Portfolio II

  Amerika

         Doteky pouště

         Poezie kamene

         Světlo v podsvětí 

         Tajuplná země

   Afrika

 

 

# 03

Grand Canyon,

Arizona, USA,

Září 2005

© - Václav Špillar, 2006