V á c l a v  Š p i l l a r,  J r.


G a l l e r y

# 11

  Čechy

         Portfolio I 

         Portfolio II

  Amerika

         Doteky pouště

         Poezie kamene

         Světlo v podsvětí 

         Tajuplná země

   Afrika

 

 

# 11

Zion N. P.,

Utah, USA,

Leden 2004

© - Václav Špillar, 2006